IT & Zorgsector – marktanalyse door Partner Navigator

Partner Navigator voerde dit jaar een marktanalyse uit in opdracht van AG Connect naar de inzet van IT bedrijven in de zorgsector. Daarvoor zijn ruim 500 zich in de zorg specialiserende IT bedrijven meegenomen in een analyse.

IT-bedrijven die zich op zorginstellingen richten leveren hun producten en diensten rechtstreeks aan deze instellingen. En in bijna verwaarloosbare gevallen doet men dat indirect via reseller of distributeur. Online levering komt ook bijna niet voor (8%). Niet geheel onverwacht is het feit dat IT-bedrijven die zich richten op zorginstellingen ook vaak aangeven dat middelgrote en grote organisaties tot hun doelgroep behoren. Met een kleine uitzondering van retailers die zich tradioneel op een breed publiek richten en ook geen groot aandeel binnen IT-zorgspecialisten vormen.

Kijken we naar het dienstenpakken IT-zorgspecialisten dan zien we advies, ondersteuning en implementatie als meest voorkomende activiteiten. Ook hier een beeld dat wel past bij het dienstenpatroon dat IT-bedrijven die zich op een branche of sector richten. Vooral ERP en BI vallen op als software specialisaties bij de zorgsector bedienende IT-bedrijven. Naast meer generieke en ook zeker te verwachten toepassingsgebieden als office/productiviteit en security. Maar vooral de focus op BI wijst op veel behoefte van de zorginstellingen aan inzicht op basis van (eigen) bedrijfsdata.

We zien in de karakteristiek van de aanbieder vaak de echo van de vraagzijde. Zo zien we dat de IT-bedrijven die zich richten op de zorgsector wat groter zijn. Maar ook traditioneler in de zin van de oplossingen en technologieën (security, mobility, VoIP) waarop zij zich gespecialiseerd hebben. De vraag vanuit de zorgsector zal niet anders zijn dan meer traditioneel in de zin van oplossingen als ERP, security en vooral office oplossingen. Er is zeer waarschijnlijk vaak behoefte aan inzicht op basis van data. Want anders was deze specialisatie minder vaak aanwezig bij de IT-bedrijven die zich op deze sector richten.

De zorgsector is een complexe markt met een grote diversiteit aan systemen en oplossingen. Waarbij veel oudere systemen en applicaties nog steeds onvervangbaar zijn. Maar tegelijkertijd de eenvoud voorkomen die goed gekoppelde omgevingen snel mogelijk maken. Er is veel aandacht bij leverende IT-partijen voor cloud diensten. Wat een indicatie is voor veel interesse vanuit de zorgsector. Wellicht is die aandacht er om minder afhankelijk te worden van interne en in de lengte van jaren moeilijker te beheren systemen.

Lees of download het volledige artikel hier.

Geïnteresseerd?

Wil je weten of je samenwerkt met de beste partners om jouw doelstellingen te bereiken? 

Wil je weten wie jouw nieuwe partners zijn binnen specifieke marktgebieden? 

Ben je benieuwd naar de visie van partners op hun toekomstige groei? 

Of wil je jouw community van partners updaten?

Dan ben je bij Partner Navigator aan het juiste adres!

Recente updates