Resultaten en analyse van survey en peilingen rond SaaS4Channel event 2021

Voorafgaand aan – en tijdens het SaaS4Channel evenement op 14 April 2021 heeft Partner Navigator de inschrijvers uitgenodigd een survey in te vullen met vragen over het zakendoen rond in de Cloud. Tijdens het online event hebben we de live deelnemers vragen gesteld over het onderwerp van dat moment.

Partner Navigator stand op GoMeet

Uit de zowel de survey als de peilingen kwamen een aantal interessante ontwikkelingen aan het licht.

De survey is ingevuld door bezoekers van SaaS4Channel. Het aantal respondenten is onvoldoende om een representatief beeld te geven en biedt slechts een indicatie van een aantal meningen.

 • Het grootste probleem dat de deelnemers voor de toekomst zien is het vinden van het juiste personeel. Als 2e wordt genoemd het ver-SaaSen van applicaties. De grootste uitdaging vormt de veiligheid en privacy van applicaties.
 • Het is voor deelnemers niet duidelijk waarom gebruikers van service provider wisselen. Gebrek aan persoonlijke aandacht wordt als meeste genoemd.
 • Op het gebied van nieuwe technologieën wordt Artificial Intelligence (AI) het meest genoemd, gevolgd door IoT en Machine Learning (ML)
 • Net iets meer dan de helft van de deelnemers heeft een plan voor datamanagement in tijden van problemen. Echter de rest geeft aan dit nog niet te hebben, maar wel te willen of moeten ontwikkelen.
 • De meerderheid van de deelnemers wil kennis over infrastructuur liever inkopen dan zelf ontwikkelen.
 • Deelnemers zij tevreden over hun leverancier van SaaS diensten en verwachten over 2 jaar nog bij dezelfde leverancier te zitten. Voor infrastructuur is met ook tevreden maak is iets meer geneigd om over te stappen naar een andere leverancier.
 • De meeste deelnemers aan SaaS4Channel nemen deel om kennis op te doen en te delen. Daarna volgt netwerken.

De antwoorden op de Mentimeter polls zijn tijdens het event direct gegeven door de deelnemers in de app.

 • De meeste respondenten verwachten meer te groeien dan de markt.
 • De deelnemers zien goede kansen om te concurreren met de Hyperscalers.
 • Werken met no-code platformen is nog onbekend en weinig gebruikt onder de deelnemers.
 • Account based marketing wordt al toegepast door deelnemers. Anderen overwegen dit toe te gaan passen.
 • De belangrijkste punten om te kunnen groeien zijn: Durven experimenteren, het juiste team samenstellen en urgentie (welke pijn stilt jouw applicatie?)
 • De meeste ondernemers geven aan dat verkoop van het bedrijf geen doel op zich is. Enkelen geven aan dat het geen doel, maar wel noodzakelijk is.
 • Het grootste risico dat wordt genoemd voor eindgebruikers is vendor lock in, dit wordt meer genoemd dan security.
 • Enkele bezoekers geven aan dat er behoefte is aan een belangenvereniging voor software bedrijven.

Alle uitkomsten en analyses vind je in de bijgaande presentatie.

Geïnteresseerd?

Wil je weten of je samenwerkt met de beste partners om jouw doelstellingen te bereiken? 

Wil je weten wie jouw nieuwe partners zijn binnen specifieke marktgebieden? 

Ben je benieuwd naar de visie van partners op hun toekomstige groei? 

Of wil je jouw community van partners updaten?

Dan ben je bij Partner Navigator aan het juiste adres!

Recente updates