CSP en Datacenter Salaris Benchmark

Verrijk jouw inzicht over je salarishuis

Partner Navigator organiseert dit jaar voor het vierde keer de salarisbenchmark specifiek gericht op Cloud Service Providers (CSP’s) en nu ook voor Datacenters.

Inzicht in persooneelskosten
De benchmark is ontwikkeld vanuit de behoefte aan inzichten in personeelskosten bij een aantal CSP’s. De CSP Salaris Benchmark is gebouwd op een functiehuis dat voor 95% overeenkomt met dat van bedrijven in onze sector. Functies op met name technisch, commercieel en ondersteunend gebied geven de diepgang die nodig is om te kunnen vergelijken. Hiermee heb je een betere basis voor gesprekken met sollicitanten, salarisonderhandelingen en biedt de benchmark een referentiekader voor het salarishuis van je organisatie.

Nieuw in 2024
Op basis van de feedback op de Benchmark van 2022 hebben we de rollen van magager en teamleider toegevoegd, is er een vergelijk mogelijk met vergelijkbare functies bij datacenters en zijn er actuele vragen toegevoegd over verloop, verzuim en salarisverhogingen.

Jouw (anonieme) informatie levert een benchmark op
De opzet is simpel. Jouw organisatie kan deelnemen als je zelf ook data inbrengt. De data betreft per medewerker, binnen een beschreven functie, de bruto salariskosten aangevuld met de kosten voor pensioen, een (eventuele) auto en bonus verrekend naar een FTE.

Hiervoor wordt een template aangeleverd. Partner Navigator consolideert en anonimiseert de data en levert een rapport met de resultaten terug aan de deelnemers in deze benchmark

Uitwerking MSP Salaris Benchmark 2018

Deelnemen aan de CSP en Datacenter Salaris Benchmark

De CSP en Datacenter Salaris Benchmark zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd door Partner Navigator. Dit is het 4e jaar dat wij een dergelijke salarisbenchmark uitvoeren. Deelnemen is eenvoudig en kost € 600,- excl. btw per organisatie.

Leden van de DCC (Dutch Cloud Community) en DDA (Dutch Datacenter Association). Neem even contact met ons op.

Indien je een abonnement neemt is er een interessante korting (zie tabel)

Vragen?
Neem dan contact op met Leo van Schie via leo.vanschie@partnernavigator.com of +31 6 30021509