CSP Salaris Benchmark 2024

Verrijk jouw inzicht over je salarishuis

Dutch Cloud Community organiseert dit jaar voor de tweede keer een salarisbenchmark voor haar leden. Er zijn vele benchmarks beschikbaar in de markt, maar geen die zich specifiek richt op Cloud Service Providers (CSP’s).

Inzicht in personeelskostenDe benchmark is ontwikkeld vanuit de behoefte aan inzichten in personeelskosten bij een aantal CSP’s. De CSP Salaris Benchmark is gebouwd op een functiehuis dat voor 95% overeenkomt met dat van bedrijven in onze sector. Functies op met name technisch, commercieel en ondersteunend gebied geven de diepgang die nodig is om te kunnen vergelijken. Hiermee heb je een betere basis voor gesprekken met sollicitanten, salarisonderhandelingen en biedt de benchmark een referentiekader voor het salarishuis van je organisatie.

Nieuw in 2024
Op basis van de feedback op de Benchmark van vorig
jaar hebben we managers en teamleiders toegevoegd, is er een vergelijk mogelijk met vergelijkbare functies bij datacenters en zijn er een aantal actuele vragen toegevoegd over verloop, verzuim en verhogingen.

Jouw (anonieme) informatie levert een benchmark op
De opzet is simpel. Jouw organisatie kan als lid van Dutch Cloud Community deelnemen als je zelf ook data inbrengt. De data betreft per medewerker, binnen een beschreven functie, de bruto salariskosten aangevuld met de kosten voor pensioen, een (eventuele) auto en bonus verrekend naar een FTE.

Hiervoor wordt een template aangeleverd. Partner Navigator consolideert en anonimiseert de data en levert een rapport met de resultaten terug aan de deelnemers in deze benchmark.

Uitwerking MSP Salaris Benchmark 2018

Deelnemen aan de CSP Salaris Benchmark 2024

Korting voor leden Dutch Cloud Community
De CSP Salaris Benchmark is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Partner Navigator. Dit is het 3e jaar dat wij een dergelijke salarisbenchmark uitvoeren. Dutch Cloud Community werkt samen met Partner Navigator, omdat de benchmark aansluit op de behoefte van haar leden en er voor leden een korting van 18% beschikbaar is. Je betaalt als lid geen € 600,- voor een eenmalige deelname maar slechts € 495,- excl. btw. De korting is ook geldig bij de overige opties voor deelname (zie tabel)

Vragen?
Neem dan contact op met Leo van Schie via leo.vanschie@partnernavigator.com of +31 6 30021509