Op basis van de beschikbare data in de Partner Navigator database heeft Partner Navigator een analyse gemaakt van de ICT arbeidsmarkt in Nederland. In het juni/juli 21 nummer van AG Connect is deze analyse verwerkt.
Partner Navigator is hierbij uitgegaan van de indeling van de bedrijven gebaseerd op de rol die zij in de waardeketen innemen. Deze wijkt vaak af van door de KvK gehanteerde SBI codes en geeft een nauwkeuriger beeld van activiteiten van de bedrijven.

In de analyse wordt o.a. gekeken naar de verdeling van de arbeidsplaatsen naar type bedrijf, de verdeling over de provincies en de verdeling van de arbeidsplaatsen naar de grootte van de bedrijven.

AG Connect Arbeidsplaatsen

 

Kijk ook op de site van AG Connect: www.agconnect.nl