Arbeidsmarkt ICT-sector: 365.000 arbeidsplaatsen

De arbeidsmarkt binnen de ICT-sector staat inmiddels structureel onder spanning. Er is een blijvend tekort aan specialisten in verschillende disciplines. Zo zien in cloud actieve bedrijven dat hun vacatures slechts ten dele ingevuld worden. Aanpassing van de instromende mensen uit het reguliere onderwijs aan de praktijksituatie vergt vaak veel inspanning en tijd.

We hebben recent een analyse gemaakt van de werkgelegenheid in de Nederlandse ICT-sector. Partner Navigator heeft voor deze analyse de ICT-sector zelf in beschouwing genomen. Voor wat betreft de arbeidsmarkt binnen de ICT-sector zien we sinds het voorjaar van 2021 een toename van zo’n 4.000 arbeidsplaatsen naar een totaal van 365.000. Binnen de sector zien we dat in software actieve bedrijven en consultants een belangrijk arbeidsmarktaandeel hebben.

We hebben recent een analyse gemaakt van de werkgelegenheid in de Nederlandse ICT-sector. Partner Navigator heeft voor deze analyse de ICT-sector zelf in beschouwing genomen. Dit zijn alle bedrijven die het produceren, aanbieden of onderhouden van ICT-producten en diensten als kernactiviteit hebben. Daarnaast zijn er nog veel mensen actief in een ICT-functie buiten de ICT-sector.

Toename arbeidsplaatsen

Voor wat betreft de arbeidsmarkt binnen de ICT-sector zien we sinds het voorjaar van 2021 een toename van zo’n 4.000 arbeidsplaatsen naar een totaal van 365.000. Binnen de sector zien we dat in software actieve bedrijven en consultants een belangrijk arbeidsmarktaandeel hebben.

Arbeidsmarkt in de ICT-sector is 365 duizend arbeidsplaatsen groot

Arbeidsmarkt onder spanning door blijvend tekort

De arbeidsmarkt binnen de ICT-sector staat inmiddels structureel onder spanning. Er is een blijvend tekort aan specialisten in verschillende disciplines. Zo zien in cloud actieve bedrijven dat hun vacatures slechts ten dele ingevuld worden. Aanpassing van de instromende mensen uit het reguliere onderwijs aan de praktijksituatie vergt vaak veel inspanning en tijd.

Maar er is ook een grote mismatch tussen specialisten die beschikbaar zijn en de vraag die er naar deze mensen is. De beschikbare skillset wijkt namelijk af van wat er wordt gevraagd. Daarmee is er dus noodzaak aan omscholing of bijscholing, iets dat tijd vergt en juist die tijd heeft de markt niet. De noodzaak aan goede mensen is een kwestie die eigenlijk nu dient te worden ingevuld. We zien websites van in cloud diensten actieve bedrijven steeds meer dienen en ingericht worden om personeel te werven. Klantenwerving is een secundaire functie aan het worden.

Geïnteresseerd?

Wil je weten of je samenwerkt met de beste partners om jouw doelstellingen te bereiken? 

Wil je weten wie jouw nieuwe partners zijn binnen specifieke marktgebieden? 

Ben je benieuwd naar de visie van partners op hun toekomstige groei? 

Of wil je jouw community van partners updaten?

Dan ben je bij Partner Navigator aan het juiste adres!

Recente updates